2521081486 8ο χλμ Δράμας Νευροκοπίου, Δράμα

Μπετοσίδηρος

Η εταιρία μας καλύπτει κάθε κατασκευαστική απαίτηση από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.